Programmet för Sorgbearbetning™

 

Programmet för Sorgbearbetning kan ges i grupp eller individuellt. De olika programmen beskrivs nedan. Det går även att boka en föreläsning i ämnet. 

 

Grupper

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

 

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

 

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

 

Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

 

Praktisk information

Kurslängd: 12 veckor

Omfattning: 12 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Kursledare: Märtha Johansson Lange, certifierad handledare i sorgbearbetning 

Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

Kontakta mig för mer information.

 

Individuellt

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

 

Kursbeskrivning

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

 

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

 

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

 

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor.

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Märtha Johansson Lange, certifierad handledare i sorgbearbetning 

Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.
Kontakta mig för mer information.

 

Föreläsning

En introduktion till sorgbearbetning för dig som möter människor i sorg eller som behöver verktyg för att bearbeta din egen sorg.

Kontakta mig för mer information.

 

 

 

 

Märtha Johansson Lange

MADETCO

Gärdesgatan 20 B

343 32 Älmhult

E-mail: martha@madetco.se

Innehar F-skattsedel

 

 

Copyright © Svenska Instituet för Sorgbearbetning och Madetco 2010 • Skapad av www.peoplebusiness.se

www.madetco.se